Skladnost @ Wörwag Pharma

Compliance

Skladnost @ Wörwag Pharma pomeni skladnost z zunanjimi in notranjimi predpisi. Ta pravila lahko zakon ali predpisi naložijo od zunaj ali pa jih določijo interno v obliki programov, postopkov in kontrol. Odgovorno, etično korektno in zakonito ravnanje je enako pomembno za uspeh podjetja Wörwag Pharma, kot je usmerjenost k kupcem in kakovost naših izdelkov.

 


Bistvene smernice vedenja so opisane v našem Kodeksu ravnanja. To je zavezujoč dokument za vse zaposlene v podjetju Wörwag Pharma, da prepoznajo tveganja in se tako izognejo pravnemu prekršku.

Nicole Schmolke

Wörwag Pharma je ustanovil delovno mesto referenta za skladnost skupine, da bi zasidral pravila o skladnosti v skupini. To odgovornost bo prevzel Nicole Schmolke (direktor kadrovskih)


Da bi čim prej odkrili tveganja za skladnost in morebitno nezakonito vedenje, Wörwag Pharma spodbuja svoje zaposlene in poslovne partnerje, naj zaupno poročajo o kršitvah skladnosti na

compliance(at)woerwagpharma.com

neposredno pooblaščencu za skladnost skupine. To se lahko zgodi tako osebno kot anonimno.