Skladnost @ Wörwag Pharma

Compliance

Skladnost @ Wörwag Pharma pomeni skladnost z zunanjimi in notranjimi predpisi. Ta pravila lahko zakon ali predpisi naložijo od zunaj ali pa jih določijo interno v obliki programov, postopkov in kontrol. Odgovorno, etično korektno in zakonito ravnanje je enako pomembno za uspeh podjetja Wörwag Pharma, kot je usmerjenost k kupcem in kakovost naših izdelkov.

 


Bistvene smernice vedenja so opisane v našem Kodeksu ravnanja. To je zavezujoč dokument za vse zaposlene v podjetju Wörwag Pharma, da prepoznajo tveganja in se tako izognejo pravnemu prekršku.

Wörwag Pharma je ustanovil delovno mesto referenta za skladnost skupine, da bi zasidral pravila o skladnosti v skupini. To odgovornost bo prevzel Jörg Thomas Bacherer (direktor kadrovskih in poslovnih služb)


Da bi čim prej odkrili tveganja za skladnost in morebitno nezakonito vedenje, Wörwag Pharma spodbuja svoje zaposlene in poslovne partnerje, naj zaupno poročajo o kršitvah skladnosti na

compliance(at)woerwagpharma.com

neposredno pooblaščencu za skladnost skupine. To se lahko zgodi tako osebno kot anonimno.